• جزوه دوره آموزشی الگوها و فنون تدریس

      گروه جهادی سفیران در پاییز ۹۲  دوره آموزشی الگوها و فنون تدریس را برای مربیان جهادی برگزار کرد و برگزیدگان دوره با کسب گواهینامه مربی گری اجازه تدریس در طرح آموزشی اردوی جهادی ضامن آهو ع ۱۵ را پیدا کردند جزوه آموزشی این دوره برای استفاده مربیان به روی سایت بارگذاری شده است